0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World PDC World Youth Championship
Nathan Girvan
۱
۶
Josh Rock
Finished
۰۰:۴۵
  World Online Live League
Gary Stone
-
-
Arjan Konterman
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Josh Payne
-
-
Graham Usher
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۵
Arjan Konterman
-
-
Josh Payne
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۵
Josh Payne
-
-
Dave Cameron
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Graham Usher
-
-
Arjan Konterman
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
Graham Usher
-
-
Dave Cameron
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Arjan Konterman
-
-
Gian van Veen
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Gary Stone
-
-
Graham Usher
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۵
Gary Stone
-
-
Josh Payne
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
Graham Usher
-
-
Gian van Veen
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Dave Cameron
-
-
Gian van Veen
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Gian van Veen
-
-
Gary Stone
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Gian van Veen
-
-
Josh Payne
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
Dave Cameron
-
-
Gary Stone
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Arjan Konterman
-
-
Dave Cameron
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۵
  World Players Championship Finals
Rob Cross
۶
۱۱
Michael van Gerwen
Finished
۰۱:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید